2019 BEM 랩투어

관리자
9 Jan 2019
Views 862

일자 : 2019.01.08 - 2019.01.09 

장소 : 원주 오크밸리 

참여인원 : 교수님 외 연구실원 전원 


Building Environment and Materials Lab


TEL   +82-2-2123-2782

EMAIL   kimsumin@yonsei.ac.kr

ADDRESS   Building Environment and Materials Lab, Engineering Hall A576, Yonsei University 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, South Korea